วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระ พุทธกาล

ชื่อ พระ พุทธกาล  จนฺทปชฺโชโต

 วัด ป่ามัชฌิมาวาส  บ้านดงเมือง 

เมือง กาฬสินธุ์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น